TUTA Plzeň - Kvalita života v PlzniTUTA Plzeň TUTA Plzeň - Kvalita života v Plzni

Kvalita života ve městě/ Jak jsme na tom se zdravotnictvím, dopravou, podnikatelským nebo životním prostředím? Projekt TUTA Plzeň pomocí čísel ukazuje, jak se žije v západočeské metropoli. Webové stránky obsahují graficky zpracovaná data vztahující se čistě k životu ve městě Plzeň. Jednotlivé datové sady jsou rozděleny a označeny jako místní anebo srovnávací. Dále zde najdete sady objektivně měřitelných ukazatelů, díky nimž je možné porovnávat kvalitu života v Plzni s podobně velkými městy v České republice. Data jsou průběžně aktualizována.


Jak je na tom Plzeň ve srovnání s ostatními krajskými městy v České republice/ Takové údaje zobrazuje přehledně následující graf. Kvalita života je zde vyhodnocena na základě sedmi hlavních kategorií – územní rozvoj, zdravotnictví, finance, životní prostředí, obyvatelstvo, podnikatelské a sociální prostředí. Data, se kterými systém pracuje, jsou ověřitelná a průkazná. Dohromady se jedná o více jak 60 srovnávacích indexů, celkové umístění je průměrem hodnot ze všech zmíněných oblastí. Jednotlivá města jsou v grafu vyznačena křivkami, přičemž nižší číslo znamená lepší výsledek.

Kvalita života – porovnání Plzně s ostatními městy